ეს ვიდეო ტრენინგები დაგვეხმარება შევიძინოთ ცოდნა თუ როგორ გამოვიყენოთ copart-ის და iaai-ის აუქცინო ავტომობილების შსაძენათ.

ამ ონლაინ ტრენინგის გავლის შემდგომ, თვენ გექნებათ სრული როგორც თეორიული ასევე პრაქტიკული ინფორმაცია თუ როგორ ხდება ვაჭრობა copart-ის და iaai-ის საიტზე.

  • ტრენინგები აუქციონის შესახებ
  • LIVE აუქციონი
  • ინფორმაცია ავტომობილის შესახებ
  • ონლაინ მარკეტი